28 กรกฎาคม 65

ครบรอบ 28 ปี Smart TTC

ครบรอบ 28 ปี Smart TTC กับก้าวต่อไปกับวิถีชีวิตยุคใหม่  ยุค Smart Life โดยมุ่งเน้นคุณภาพเที่ยงตรงเป็นธรรม ต่อผู้ใช้และผู้จ่ายไฟ และคงไว้เพื่อประโยชน์ของชาติ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันครบรอบ 28 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด (เดิม) จนเป็นบริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด ในปัจจุบัน ได้จัดงานพิธีทางสงฆ์ ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน


IMAGES GALLERY