ข่าวและกิจกรรม

เข้ารับมอบโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุน จัดตั้งพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ จำนวน 160 เตียง
บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ ประธานกรรมการ การฟ้าส่วนภูมิภาค และถ้วยเกียรติยศ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ สนามฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ครบรอบ 28 ปี Smart TTC
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง ) สระบุรี วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ ) พะเยา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ ) เชียงราย วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง ) ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ ) จ.นครสวรรค์ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ ) จ.พิษณุโลก วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ ) ลำพูน วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ ) เชียงใหม่ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565
อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
โครงการนำร่องใช้มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แทนมิเตอร์แบบจานหมุน
กฟภ. Kick off ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟรี (การไฟฟ้าอำเภอสรรพยา : รุ่น ST-1EMH)
ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมโรงงานและร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับโรงพยาบาลสนาม บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด
มอบพื้นที่โรงงานเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ จำนวน 160 เตียง
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
การจัดการอมรมให้ความรู้เพื่อเตรียมตวามพร้อมรับมือเเละป้องกันโรคระบาด Covid-19 สำหรับการเปิดโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงงาน บริษัท สมาร์ทีทีซี
มอบอาหารจำนวน 200 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ประจำปี 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ประจำปี 2563
อบรมการใช้งาน Electronic Energy Meter ณ การไฟฟ้าสายบุรี
ทดสอบมิเตอร์ MEA & PEA
มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนหัวกระสังข์
อบรมการใช้งาน Smart meter
บริษัทฉลองครบรอบ 25 ปี