อุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล (DCU)
รองรับ ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และ ระบบแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย นำจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ และ นำจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ภายนอก
สื่อสารผ่านระบบ GPRS หรือ Ethernet พร้อมการติดตามและตรวจสอบจากระยะไกล
อุปกรณ์การเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อสารโดยปุ่มควบคุมผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟหรือ RF
การติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างเครื่อง RS485 (สำหรับระบบการสื่อสาร MOD BUS ) สามารถถูกเชื่อมต่ออเนกประสงค์สู่ RS485 มิเตอร์ค่าวัดพลังงานภายนอก และ อุปกรณ์
ระบบการควบคุมการทำงาน 6 ช่องทาง สามารถใช้ในการควบคุม AC contactor เพื่อควบคุมการทำงาน streetlight line
พร้อมด้วยระบบการทำงานที่รองรับการใช้งานเฉพาะพื้นที่
รองรับการพัฒนาระบบการใช้งาน ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ การพัฒนาระบบให้ก้าวไกลดีขึ้น
รองรับการพัฒนาระบบการใช้งาน ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ การพัฒนาระบบให้ก้าวไกลดีขึ้น
อุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล ทำงานอย่างเป็นอิสระ ด้วยการตั้งกำหนดการทำงานไว้ล่วงหน้า เมื่อ ไม่สามารถสื่อสารกับ ตัวกลางการติดตามควบคุมจากระยะไกล

5001