19 ธันวาคม 62

ทดสอบมิเตอร์ MEA & PEA

ทางบริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด ได้รับเกียรติจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เข้าร่วมการทดสอบ Smart meter ในโครงการ PEA & MEA Commond Spec ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)


IMAGES GALLERY