26 กรกฎาคม 61

บริษัทฉลองครบรอบ 25 ปี

26 กรกฎาคม 2561 ทำบุญเลี้ยงพระพร้อมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด และมอบของรางวัลพนักงานเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจต่อพนักงาน


IMAGES GALLERY