15 มิถุนายน 60

อบรมการใช้งาน Smart meter

อบรมการใช้งาน Smart meter ให้แก่พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้และเข้าใจการทำงานผลิตภัณฑ์ของบริษัท สมาร์ททีทีซี เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง


IMAGES GALLERY