27 ตุลาคม 65

เข้ารับมอบโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุน จัดตั้งพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ จำนวน 160 เตียง

นายวิบูลย์  เทพตระการพร  ตัวแทน คุณพรทิพย์  เทพตระการพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เข้ารับมอบโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุน จัดตั้งพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ จำนวน 160 เตียง  และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลบางคล้า


IMAGES GALLERY