11 สิงหาคม 64

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  คุณพรทิพย์  เทพตระการพร

ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร  จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า  300,000  บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า  เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

 


IMAGES GALLERY